سیستم مورد نیاز بازی DOOM 2016

DOOM 2016 system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 970

CPU: Intel Core i7-3770

File Size: 55 GB

OS: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)

 

DOOM 2016 minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 7870

CPU: Intel Core i5-2400

File Size: 55 GB

OS: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)