سیستم مورد نیاز بازی Rise of the Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 980 Ti

CPU: Intel Core i7-3770K

File Size: 25 GB

OS: Windows 10 64 bit

 

Rise of the Tomb Raider minimum requirements

Memory: 6 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 650

CPU: Intel Core i3-2100

File Size: 25 GB

OS: Windows 7 64bit