سیستم مورد نیاز بازی Hitman 3

Hitman 3 system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1070

CPU: Intel Core i7-4790

File Size: 80 GB

OS: Windows 10 64-Bit

 

Hitman 3 minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 660

CPU: Intel Core i5-2500K

File Size: 80 GB

OS: Windows 10 64-Bit