سیستم مورد نیاز بازی Phantasy Star Online 2

Phantasy Star Online 2 system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce RTX 2070

CPU: Intel Core i9-10900

File Size: 103 GB

OS: Windows 10 64bit

 

Phantasy Star Online 2 minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GT 430

CPU: Intel Core i3-4150

File Size: 103 GB

OS: Windows 10 64bit