سیستم مورد نیاز بازی Total War: WARHAMMER II

Total War: WARHAMMER II system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 770

CPU: Intel Core i5-4570

File Size: 60 GB

OS: Windows 7 / 8 (8.1)/ 10 64Bit

 

Total War: WARHAMMER II minimum requirements

Memory: 5 GB

Graphics Card: ATI Radeon HD 5770

CPU: Intel Core 2 Duo E8400

File Size: 60 GB

OS: Windows 7 64Bit