سیستم مورد نیاز بازی Watch Dogs Legion

Watch Dogs Legion system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce RTX 3080

CPU: Intel Core i7-9700K

File Size: 65 GB

OS: Windows 10

 

Watch Dogs Legion minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 970

CPU: Intel Core i5-4460

File Size: 45 GB

OS: Windows 10