سیستم مورد نیاز بازی Hades

Hades system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 5450

CPU: Intel Core 2 Duo Q6867

File Size: 20 GB

OS: Windows 7 SP1

 

Hades minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce 8500 GT

CPU: Intel Core 2 Duo Q6867

File Size: 15 GB

OS: Windows 7 SP1