تابع شرطی بررسی وارد شدن به حساب کاربری در وردپرس. این تابع می تواند بررسی کند که آیا بازدیدکننده به صورت مهمان است یا وارد حساب کاربری خود شده است.

<?php is_user_logged_in(); ?>