نمایش یک لینک برای صفحه بعدی کامنت ها در وردپرس

<?php next_comments_link($label, $max_page); ?>