نمایش آواتار کاربر با دریافت آیدی و یا آدرس ایمیل او. معمولا در بخش دیدگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

<?php echo get_avatar($id_or_email, $size, $default, $alt); ?>

$id_or_email

عدد صحیح

(ضروری) آیدی نویسنده و یا آدرس ایمیل او. در اکثر قالب های دیدگاه می توانید از $comment در اینجا استفاده کنید. در دیگر قالب ها، از get_the_author_meta('user_email') استفاده کنید.


$size

عدد صحیح

(اختیاری) اندازه آواتار جهت نمایش (حد اکثر 512). پیش فرض: 96.


$default

رشته

(اختیاری) آدرس عکس. مقدار پیش فرض: خالی.


$alt

رشته

(اختیاری) نوشته جایگزین عکس. پیش فرض: خالی.