کد جاوااسکریپ لازم برای پاپ آپ دیدگاه ها را بر می گرداند. این تابع معمولا در تگ <head> استفاده می گردد

<?php comments_popup_script(width, height, 'file'); ?>

width

عدد صحیح

(اختیاری) عرض پنجره پاپ آپ.


height

عدد صحیح

(اختیاری) ارتفاع پنجره پاپ آپ.


file

رشته

(اختیاری) مکان پنجره پاپ آپ را تنظیم می کند.