چکیده دیدگاه (حداکثر 20 کلمه) را نمایش می دهد. از get_comment_excerpt() برای دریافت مقدار استفاده کنید.

<?php comment_excerpt($comment_ID); ?>

$comment_ID

نوع: عدد صحیح

(اختیاری) آیدی دیدگاهی که چکیده اش باید نمایش داده شود. پیش فرض: 0 (دیدگاه فعلی).