خروجی تابع bloginfo را به صورت آر اس اس قالب بندی می کند و می توانید تمامی دستورات get_bloginfo() را در این تابع نیز استفاده کنید.

<?php get_bloginfo_rss($show); ?>

$show

نوع: رشته

جزئیات و اطلاعات سایت شما. مقادیر معتبر:

 • 'name' - عنوان سایت; در تنظیمات همگانی تنظیم شده است. (پیش فرض)
 • 'description' - معرفی کوتاه سایت; در تنظیمات همگانی قابل تغییر است.
 • 'url' - نشانی بلاگ سایت شما.
 • 'rdf_url' - نشانی فید آر دی اف/آر اس اس 1,0.
 • 'rss_url' - نشانی فید آر اس اس 0,92.
 • 'rss2_url' - نشانی فید آر اس اس 2,0.
 • 'atom_url' - نشانی فید اتم.
 • 'comments_rss2_url' - نشانی فید آر اس اس 2,0 دیدگاه ها.
 • 'pingback_url' - نشانی بازتاب (فایل XML-RPC).
 • 'admin_email' - نشانی ایمیل مدیر؛ در تنظیمات همگانی قابل تغییر است.
 • 'charset' - نوع نویسه ی مطالب و فید های سایت را بر می گرداند که از تنظیمات خواندن قابل تغییر است.
 • 'version' - نسخه وردپرس سایت شما.

مقادیر زیر از نسخه 1,5 به بعد وردپرس قابل استفاده هستند:

 • 'html_type' - نوع محتوای سایت شما.
 • 'wpurl' - نشانی وردپرس نصب شده روی هاستتان.
 • 'template_url' - نشانی پوسته مورد استفاده.
 • 'template_directory' - نشانی پوشه پوسته مورد استفاده.
 • 'stylesheet_url' - نشانی فایل CSS اصلی.
 • 'stylesheet_directory' - نشانی پوشه پوسته.