تابع get_bloginfo() اطلاعات سایت را بر می گرداند به طوری که می توانید از آن در کدهای PHP خود (مثلا برای ذخیره در یک متغیر و استفاده های بعدی) استفاده کنید. البته این تابع می تواند همانند bloginfo() اطلاعات سایت را به نمایش نیز بگذارد.

<?php get_bloginfo($show) ?>

$show

نوع: رشته

(اختیاری) کلمه کلیدی اطلاعات مورد نظر شما. مقدار پیش فرض: name.

اگر این پارامتر را حذف کنید، تابع به صورت پیش فرض عنوان سایت را بر خواهد گرداند.


name

نوع: رشته

عنوان سایت را بر می گرداند که از تنظیمات > همگانی قابل تنظیم است.


description

نوع: رشته

معرفی کوتاه سایت را که از تنظیمات > همگانی قابل تنظیم است بر می گرداند.


url

نوع: رشته

نشانی سایت را که در تنظیمات > همگانی تنظیم شده است بر می گرداند.


wpurl

نوع: رشته

نشانی وردپرس که در تنظیمات > همگانی ثبت شده است را بر می گرداند.


rdf_url

نوع: رشته

نشانی فید آر دی اف و یا آر اس اس 1,0 سایت را بر می گرداند.


rss_url

نوع: رشته

نشانی فید آر اس اس 0,92 سایت را بر می گرداند.


rss2_url

نوع: رشته

نشانی فید آر اس اس 2,0 سایت را بر می گرداند.


atom_url

نوع: رشته

نشانی فید اتم سایت را بر می گرداند.


comments_rss2_url

نوع: رشته

نشانی فید آر اس اس 2,0 دیدگاه ها را بر می گرداند.


pingback_url

نوع: رشته

نشانی بازتاب ها را برای فایل XML-RPC بر می گرداند.


stylesheet_url

Type: String

نشانی فایل سی اس اس اولیه (معمولا style.css نام دارد) پوسته فعال را نمایش می دهد.


template_directory

نوع: رشته

نشانی پوشه پوسته فعال را بر می گرداند. در پوسته های فرزند, هم get_bloginfo("template_url") و هم get_template() پوشه پوسته مادر را بر می گردانند.


template_url

نوع: رشته

نشانی پوشه پوسته فعال را بر می گرداند. در پوسته های فرزند, هم get_bloginfo("template_url") و هم get_template() پوشه پوسته مادر را بر می گردانند.


admin_email

نوع: رشته

نشانی ایمیل مدیر را که در بخش تنظیمات > همگانی تنظیم شده است را نمایش می دهد.


charset

نوع: رشته

نوع نویسه ی مطالب و فید های سایت را بر می گرداند که از تنظیمات > خواندن قابل تنظیم می باشد.


version

نوع: رشته

نسخه وردپرس در حال استفاده در سایت شما را بر می گرداند.

html_type

نوع: رشته

نوع محتوای صفحات HTML وردپرس را (پیش فرض: text/html) بر می گرداند؛ که در رکورد html_type record در جدول wp_options ثبت شده است. پوسته ها و افزونه ها می توانند این مقدار را با استفاده از فیلتر pre_option_html_type باز نویسی کنند.