خروجی این تابع یک پیوند به وب سایت نویسنده نوشته است. هر کاربر می تواند آدرس وب سایت یا وبلاگش را در شناسنامه اش (کاربران > شناسه شما) وارد کند. متن پیوند گزینه ای است که کاربر برای نمایش عمومی نام انتخاب کرده. این تابع باید در حلقه وردپرس استفاده شود.

<?php the_author_link(); ?>

این تابع پارامتری ندارد.