در صورت وجود، عکس پیوست شده را در قالب یک عنصر HTML بر می گرداند. در غیر این صورت خروجی یک رشته خالی است.

<?php echo wp_get_attachment_image($attachment_id, $size, $icon); ?>

 

$attachment_id

نوع: عدد صحیح

آیدی پیوست مورد نظر. معمولا وارد کردن این پارامتر لازم است. اما اگر این دستور را درون یک حلقه پیوست (مثلا در صفحه پیوست) استفاده می کنید نیازی به وارد کردن این پارامتر نیست.

 

$size

نوع: رشته | آرایه · مقدار پیش فرض: Thumbnail (اندازه کوچک)

اندازه تصویری که برای یک پیوست نمایش داده می شود. به دو صورت می توان این پارامتر را مقدار دهی کرد: (1) کلمات کلیدی (رشته) که عبارتند از thumbnail (بندانگشتی)، medium (متوسط)، large (بزرگ) و Full (اندازه اصلی) (2) یک آرایه دو عنصری که عنصر اول نماینده عرض و عنصر دوم نماینده ارتفاع بر حسب پیکسل می باشد. مثال: array(32,32) همانند نسخه 2.5 وردپرس، این پارامتر تأثیری در اندازه آیکن های نماینده نوع فایل ندارد. استفاده از این پارامتر اختیاری است.

 

$icon

نوع: بولی · مقدار پیش فرض: False

استفاده از یک آیکن برای نمایش نوع فایل پیوست شده. اختیاری