سیستم مورد نیاز بازی Far Cry 6

Far Cry 6 system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti

CPU: Intel Core i7-6700K

File Size: 100 GB

OS: Windows 10

 

Far Cry 6 minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 980

CPU: Intel Core i5-4460

File Size: 100 GB

OS: Windows 10