سیستم مورد نیاز بازی FIFA 19

FIFA 19 system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon R9 270X

CPU: Intel Core i3-6300T

File Size: 50 GB

OS: Windows 10 - 64-Bit

 

FIFA 19 minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon R7 260

CPU: Intel Core i3-2100

File Size: 50 GB

OS: Windows 7/8.1/10 - 64-Bit