سیستم مورد نیاز بازی The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 750

CPU: Intel Core i5-2300

File Size: 85 GB

OS: Windows 7 64-bit

 

The Elder Scrolls Online minimum requirements

Memory: 3 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 6850

CPU: Intel Core i3-540

File Size: 85 GB

OS: Windows 7 64-bit