سیستم مورد نیاز بازی STAR WARS Battlefront 2

STAR WARS Battlefront 2 system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: AMD Radeon RX 480

CPU: Intel Core i7-6700

File Size: 60 GB

OS: 64-bit Windows 10 or later

 

STAR WARS Battlefront 2 minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 7850

CPU: Intel Core i5-6600K

File Size: 60 GB

OS: 64-bit Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10