سیستم مورد نیاز بازی Call of Duty Black Ops 3

Call of Duty Black Ops 3 system requirements

Memory: 6 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 6970

CPU: Intel Core i3-530

File Size: 100 GB

OS: Windows 10 64-Bit

 

Call of Duty Black Ops 3 minimum requirements

Memory: 6 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 6970

CPU: Intel Core i3-530

File Size: 100 GB

OS: Windows 7 64-Bit