سیستم مورد نیاز بازی Cricket 19

Cricket 19 system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon R9 390X

CPU: AMD Phenom II X4 970

File Size: 25 GB

OS: Windows 10 (x64)

 

Cricket 19 minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 6670

CPU: Intel Core i3-3210

File Size: 25 GB

OS: Windows 7 (x64) or higher