سیستم مورد نیاز بازی Metro Exodus

Metro Exodus system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce RTX 2060

CPU: Intel Core i7-4770K

File Size: 59 GB

OS: Windows 10

 

Metro Exodus minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 7870

CPU: Intel Core i5-4440

File Size: 59 GB

OS: Windows 7/8/10