سیستم مورد نیاز بازی Dota 2

Dota 2 system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 650

CPU: Intel Core i3-2120

File Size: 15 GB

OS: Windows 10

 

Dota 2 minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce 8600 GT

CPU: Intel Pentium D 915

File Size: 15 GB

OS: Windows 7 or newer