سیستم مورد نیاز بازی Scavengers

 

Scavengers minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon R9 380

CPU: Intel Core i5-6500

File Size: 15 GB

OS: Windows 10