سیستم مورد نیاز هدست Oculus Quest 2

 

Oculus Quest 2 system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 970

CPU: Intel Core i5-4590

File Size: 10 GB

OS: Windows 10

 

Oculus Quest 2 minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 970

CPU: Intel Core i5-4590

File Size: 10 GB

OS: Windows 10