سیستم مورد نیاز بازی Arma 3

 

Arma 3 system requirements

Memory: 6 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 660

CPU: Intel Core i5-4460

File Size: 35 GB

OS: Windows 7 / 8 / 10 (64bit)

 

Arma 3 minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 5670

CPU: Intel Core 2 Duo E8400

File Size: 32 GB

OS: Windows 7 SP1 (64bit)