سیستم مورد نیاز بازی Subnautica: Below Zero

 

Subnautica: Below Zero system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

CPU: Intel Core i5-2320

File Size: 15 GB

OS: Windows 10 64-bit

 

Subnautica: Below Zero minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: Intel HD 530

CPU: Intel Core i3-2120T

File Size: 15 GB

OS: Windows 7 64-bit