سیستم مورد نیاز بازی FINAL FANTASY XIV

 

FINAL FANTASY XIV system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon RX 480

CPU: Intel Core i7-3540M

File Size: 60 GB

OS: Windows® 7 64 bit, Windows® 8.1 64 bit, Windows® 10 64 bit

 

FINAL FANTASY XIV minimum requirements

Memory: 3 GB

Graphics Card: AMD Radeon R7 260X

CPU: Intel Core i5-450M

File Size: 60 GB

OS: Windows® 7 32/64 bit, Windows® 8.1 32/64 bit, Windows® 10 32/64 bit