سیستم مورد نیاز بازی Escape From Tarkov

 

Escape From Tarkov system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce RTX 2070

CPU: Intel Core i7-6700

File Size: 10 GB

OS: Windows 10

 

Escape From Tarkov minimum requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1050

CPU: Intel Core i5-2500K

File Size: 10 GB

OS: Windows 10