سیستم مورد نیاز بازی Phasmophobia

 

Phasmophobia system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 970

CPU: Intel Core i5-4590

File Size: 15 GB

OS: Windows 10 64Bit

 

Phasmophobia minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 970

CPU: Intel Core i5-4590

File Size: 13 GB

OS: Windows 10 64Bit