سیستم مورد نیاز بازی Sea of Thieves

 

Sea of Thieves system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 770

CPU: Intel Core i5-4690

File Size: 50 GB

OS: Windows 10

 

Sea of Thieves minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 650

CPU: Intel Core 2 Quad Q9450

File Size: 50 GB

OS: Windows 10