سیستم مورد نیاز بازی ARK: Survival Evolved

 

ARK: Survival Evolved system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 7870

CPU: Intel Core i5-2400

File Size: 60 GB

OS: Windows 10 64-Bit

 

ARK: Survival Evolved minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 7870

CPU: Intel Core i5-2400

File Size: 60 GB

OS: Windows 7 64-Bit