سیستم مورد نیاز بازی Rust

 

Rust system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: AMD Radeon R9 Fury

CPU: AMD Ryzen 5 1600

File Size: 20 GB

OS: Windows 10 64bit

 

Rust minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon R9 280

CPU: Intel Core i7-3770

File Size: 20 GB

OS: Windows 7 64bit