سیستم مورد نیاز بازی Mass Effect Legendary Edition

 

Mass Effect Legendary Edition system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1070

CPU: Intel Core i7-4790

File Size: 55 GB

OS: Windows 10

 

Mass Effect Legendary Edition minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 780

CPU: Intel Core i5-3570

File Size: 55 GB

OS: Windows 10