سیستم مورد نیاز بازی BIOMUTANT

 

BIOMUTANT system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: AMD Radeon RX 590

CPU: Intel Core i7-6700K

File Size: 25 GB

OS: Windows 10 (64bit)

 

BIOMUTANT minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon R9 380

CPU: Intel Core i5-4690K

File Size: 25 GB

OS: Windows 7/8.1/10 (64 bit)