سیستم مورد نیاز بازی Fortnite - فورتنایت

 

Fortnite system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 660

CPU: Intel Core i5-2300

File Size: 15 GB

OS: Windows 7/8/10 64-bit

 

Fortnite minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: Intel HD 4000

CPU: Intel Core i3-2100

File Size: 15 GB

OS: Windows 7/8/10 64-bit