سیستم مورد نیاز بازی Genshin Impact

 

Genshin Impact system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1060

CPU: Intel Core i7-6700

File Size: 30 GB

OS: Windows 10

 

Genshin Impact minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GT 1030

CPU: Intel Core i5-4460

File Size: 30 GB

OS: Windows 7