سیستم مورد نیاز بازی NBA 2K21

NBA 2K21 system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon R9 270

CPU: Intel Core i5-4430

File Size: 110 GB

OS: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit

 

NBA 2K21 minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 7770

CPU: Intel Core i3-2100

File Size: 110 GB

OS: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit