سیستم مورد نیاز اجرای بازی Valorant

 

Valorant system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GT 730

CPU: Intel Core i3-4150

File Size: 120 GB

OS: Windows 10

 

Valorant minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: Intel HD 3000

CPU: Intel Core i3-370M

File Size: 100 GB

OS: Windows 7